DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kế toán HCMC là một công ty cung cấp dịch vụ về bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, chúng tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, đã cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội đến hàng ngàn doanh nghiệp.

Việc đăng ký bảo hiểm xã hội, xây dựng thang bảng lương, thông báo tăng giảm nhân sự tham gia bảo hiểm xã hội, theo dõi thẻ khám chữa bệnh BHYT, quyết toán bảo hiểm xã hội, chế độ BHXH với thai sản… là công việc theo luật định vốn rất tốn thời gian và công sức đối với những nhân sự không chuyên có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động tham giam bảo hiểm và đơn vị sử dụng lao động.

Xử lý những trường hợp phức tạp và đặc thù khó về BHXH là công việc chuyên môn thường xuyên của công ty kế toán HCMC, đảm bảo khách hàng luôn nhận được giải pháp hiệu quả và phù hợp nhất cho các vấn đề về bảo hiểm xã hội – y tế của đơn vị.

Các công việc dịch vụ về bảo hiểm xã hội

Dịch vụ đăng ký BHXH lần đầu

 • Tư vấn quy định tham gia BHXH đối với khách hàng.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương tham gia BHXH.
 • Soạn hồ sơ đầy đủ liên quan.
 • Tiến hành đăng ký, theo dõi và hoàn tất quá trình đăng ký BHXH.

Dịch vụ BHXH thường xuyên

 • Theo dõi tình hình tăng giảm lao động tham gia BHXH.
 • Tiến hành các thủ tục liên quan đến tăng giảm nhân sự tham gia BHXH.
 • Theo dõi sổ BHXH, thẻ khám chữa bệnh BHYT.
 • Tư vấn, xử lý chế độ BHXH với nhân sự thai sản.
 • Theo dõi, xử lý BHXH đóng nhầm, nộp thừa.
 • Theo dõi quyết toán số liệu BHXH.Tiến hành đăng ký, theo dõi và hoàn tất quá trình đăng ký BHXH.

Dịch vụ về BHXH mang đến các tiện ích cho bạn

 • Tuân thủ luật định về tham gia BHXH.
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp
 • Tiết kiệm thời gian với sự am hiểu sâu sắc quy trình theo luật định.
 • Các vấn đề vướng mắc được giải quyết một cách nhanh chóng.
 • Hiệu quả về thuế khi am hiểu các chi phí hạch toán BHXH đúng quy đị

Hãy tìm hiểu thêm các dịch vụ khác tại mục dịch vụ của công ty chúng tôi