DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thành lập công ty là một bước công việc đơn giản, dịch vụ này được hỗ trợ từ phía cơ quan đăng ký kinh doanh. Bạn có thể tự thực hiện công việc thành lập công ty bằng một vài lần lên cơ quan đăng ký kinh doanh, tuy nhiên bạn có thể gặp phải một chút khó khăn khi chọn mã ngành kinh tế đưa vào ngành nghề đăng ký kinh doanh và khi đưa các điều khoản của luật doanh nghiệp vào bản điều lệ công ty.

Kế Toán HCMC có thể giúp bạn thành lập công ty một cách nhanh chóng, việc của bạn chỉ là lựa chọn tên công ty, loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu. Còn lại công việc của HCMC là tư vấn, soạn, nộp và trao tay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về đến tận nhà, văn phòng của bạn.

Các công việc của dịch vụ thành lập công ty:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

 • Tư vấn lựa chọn tên công ty, loại hình doanh nghiệp, mã ngành kinh tế.
 • Tư vấn về các điều khoản luật doanh nghiệp áp dụng.
 • Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Nhận và trao tay khách hàng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tiến hành làm con dấu và thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp.
 • Tư vấn các thủ tục tiếp theo.
 • Thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện thương nhân trong nước.

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty.
 • Thay đổi địa chỉ công ty .
 • Thay đổi vốn điều lệ hoạt động.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, thêm giảm thành viên.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên.
 • Cập nhật thông tin mới vào giấy CNĐKKD: ngày cấp CMND, thường trú…
 • Thay đổi các thông tin khác của giấy CNĐKKD.

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài, chi nhánh công ty, văn phòng địa diện

 • Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh có yếu tố đầu tư nước ngoài.
 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp

 • Thực hiện các thủ tục thông báo tạm ngưng hoạt động.
 • Thực hiện các thủ tục thông báo tiếp tục hoạt động.
 • Hoàn tất hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết toán thuế và khóa mã số thuế.
 • Trả giấy CNĐKKD và con dấu.

Dịch vụ thành lập công ty mang đến các tiện ích cho bạn

 • Thời gian nhanh chóng sớm hoặc theo đúng luật định.
 • Không tốn thời gian đi lại, trao tay 1 lần tại nhà, văn phòng của bạn.
 • Tư vấn và luôn có giải pháp với những hồ sơ khó.

Hãy tìm hiểu thêm các dịch vụ khác tại mục dịch vụ của công ty chúng tôi