DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Dich Vụ Kế Toán HCMC là một công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ đến khách hàng trong suốt 5 năm qua 

Các công việc của dịch vụ kế toán

Dịch vụ tư vấn thiết lập bộ phận kế toán

 • Tư vấn chung về công tác kế toán liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và thiết lập phần mềm kế toán.
 • Vận hành bộ phận kế toán, phần mềm kế toán và bàn giao.

Dịch vụ báo cáo thuế và sổ sách kế toán

 • Báo cáo các lại thuế phát sinh: thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân.
 • Thực hiện hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán liên quan.
 • Thực hiện các báo cáo kế toán, thuế, tài chính theo quý và năm theo yêu cầu.

Dịch vụ quyết toán thuế

 • Tư vấn các bước quyết toán thuế.
 • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trước khi tiến hành quyết toán thuế.
 • Phân tích các thiếu sót, rủi ro kế toán thuế và đưa ra các giải pháp.
 • Thay mặt doanh nghiệp, làm việc và giải trình số liệu quyết toán với cơ quan thuế.

Dịch vụ hành chính, bảo hiểm xã hội và công nghệ thông tin

 • Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Đăng ký, cập nhật và quyết toán bảo hiểm xã hội.
 • Cung cấp chữ ký số giá rẻ.