CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Dich Vụ Kế Toán Trọn Gói

Dịch vụ trọn gói với chi phí thấp, các giải pháp thực hiện công việc ở mức căn bản nhất để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan nhà nước , tiết kiệm nhân sự , chi phí tối đa cho bộ phận kế toán phù hợp với doanh nghiệp nhỏ ít phát sinh

Dịch Vụ Quyết Toán Thuế

Kiểm tra sổ sách trước khi quyết toán thuế ,Quyết toán thuế với cơ quan thuế

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói ,Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh ,Dịch vụ tạm ngưng , Giải thể doanh nghiệp

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội

Dịch vụ đăng kí BHXH lần đầu , Dịch đăng kí BHXH thường xuyên

Cung Cấp Chữ Kí Số Giá Tốt

Tư vấn lựa chọn nhà cung cấp chữ kí số phù hợp với yêu cầu , Mua thiết bị và chuyển giao , Tư vấn sử dụng