DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Công việc quyết toán thuế có ảnh hưởng quan trọng đến tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những sai sót trong công tác chuẩn bị số liệu và giải trình quyết toán thuế có thể dẫn đến những khoản truy thu thuế lớn, rủi ro, những mức phạt ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Ngược lại, việc tuân thủ đúng luật định và quyết toán thuế thuận lợi sẽ mang lại những hiệu quả rõ rệt từ lợi ích từ nghĩa vụ thuế đến các hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Dịch vụ quyết toán thuế

Các công việc dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế

 • Tư vấn quy định liên quan đến quyết toán thuế của chính công ty khách hàng.
 • Tư vấn chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thiện và đầy đủ.
 • Đưa ra các vấn đề trọng yếu và rủi ro trong quyết toán.
 • Tư vấn các bước, công việc cụ thể cần tiến hành.Tiến hành đăng ký, theo dõi và hoàn tất quá trình đăng ký BHXH.

Dịch vụ kiểm tra sổ sách trước khi quyết toán thuế

 • Kiểm tra cụ thể hồ sơ sổ sách và chứng từ kế toán.
 • Các tư vấn cụ thể đối với đơn vị.
 • Đánh giá mức độ hoàn thiện của hồ sơ, các giải pháp.
 • Tiến hành hoàn thiện hồ sơ sổ sách, sẵn sàng cho công tác quyết toán.

Dịch vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế

 • Chuẩn bị hồ sơ hoàn thiện và đầy đủ theo yêu cầu.
 • Làm việc với cơ quan thuế về các số liệu đã kê khai.
 • Giải trình các yêu cầu khi tiến hành quyết toán.
 • Căn cứ theo luật định và nghiệp vụ chuyên môn kế toán đảm bảo quyền lợi và  nghĩa vụ của người nộp thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế mang đến các tiện ích cho bạn

 • Chuẩn bị đầy đủ và hoàn thiện nhất hồ sơ quyết toán thuế.
 • Loại bỏ lo lắng khi quyết toán thuế.
 • Giảm thiểu các rủi ro, sai sót kế toán trọng yếu ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế.
 • Sử dụng kinh nghiệm và am hiểu luật định mang lại lợi ích cao nhất về nghĩa vụ thuế.

Hãy tìm hiểu thêm các dịch vụ khác tại mục dịch vụ của công ty chúng tôi